Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Stęszew  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Stęszew

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Stęszew.

Mapa Geoportal Stęszew
Mapa z granicą gminy Stęszew

Dane urzędu

Urząd Miejski Gminy Stęszewul. Poznańska 11Stęszew, 62-060

Tel: 61 8197120

Fax: 61 8134287

Elektroniczna skrzynka podawcza: /t263vg0jhb/SkrytkaESP

E-mail: urzadgminy@steszew.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Stęszew: 3021143

Witryna: www.steszew.pl

Władze lokalne: Burmistrz Włodzimierz Pinczakurzadgminy@steszew.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Stęszewa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Stęszew to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Stęszew na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Stęszewa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Stęszewa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Stęszewa

Gmina Stęszew w liczbach

Powierzchnia gminy Stęszew*

175 km2

493 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Stęszew*

15 125 mieszkańców

519 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Stęszew*

86 mieszkańców na km2

913 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Stęszew

Geoportal Stęszew prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Stęszew, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Stęszew.

Dostęp do danych Geoportalu Stęszew

Jak powstał Geoportal gminy Stęszew?

Geoportal Stęszew powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Stęszew, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Stęszew.

Geoportal Stęszew umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Stęszew oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Stęszew, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Stęszew

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Stęszew?

Informacje na Geoportalu Stęszew

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Stęszew?

Korzyści z Geoportalu Stęszew

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Stęszew?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Stęszew.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Stęszew łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Stęszewie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Stęszewa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Stęszew, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Stęszew oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Stęszew. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Stęszewa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Stęszewa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Stęszew. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Stęszew.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Stęszewie.

  Geoportal gminy Stęszew posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Stęszew. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Stęszewie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Stęszew przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Stęszewie.

  W Geoportalu Stęszew przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Stęszew. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Stęszewie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Stęszew zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Stęszew, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Stęszew oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Stęszew.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Stęszew. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Stęszew są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Stęszew podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Stęszew.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Stęszewie. W Geoportalu gminy Stęszew udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Stęszewie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Stęszew.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Stęszew. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Stęszew.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Stęszew, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Stęszew. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Stęszew.

 • Zabytki w gminie Stęszew

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Stęszew. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Stęszew oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Stęszew.

 • Informacje o wyborach w gminie Stęszew

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Stęszew. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Stęszew i wiele istotnych informacji.

Geoportal Stęszew dla mieszkańców

Geoportal Stęszew jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Stęszew. Na mapie Stęszewa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Stęszew mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Stęszew. Korzystając z map Geoportalu gminy Stęszew w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Stęszew są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Stęszew dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Stęszew dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu